Logo
          2018 m. gruodžio 19 d., trečiadienis
Pagrindinis Puslapio žemėlapis Print RSS Neįgaliems LT EN FB
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Naujienos
Tarptautinis bendradarbiavimas
Korupcijos prevencija
Klausiate - atsakome
Asmens duomenų apsauga


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klausimai - Kaip įvykdyti teismo sprendimą, kai atsakovas gyvena užsienyje?ok Kaip įvykdyti teismo sprendimą, kai atsakovas gyvena užsienyje?
Pastaruoju metu pastebima, kad vis aktualesnis tampa priteistų skolų ar alimentų išieškojimas iš skolininkų, kurie išvyko į užsienį, ten gyvena ir/ar dirba. Jeigu Jūs turite įsiteisėjusį Lietuvos teismo sprendimą, kuriuo Jums priteista skola ar išlaikymas, šis teismo sprendimas gali būti vykdomas ir už Lietuvos teritorijos ribų. Tačiau Lietuvos teismų sprendimai, nors ir įsigalioja Lietuvoje, savaime neįgyja teisinės galios už valstybės ribų ir negali automatiškai būti pradėti vykdyti kitos valstybės teritorijoje. Kad Lietuvos teismo sprendimas būtų pradėtas vykdyti kitos valstybės (kurioje gyvena atsakovas, arba kurioje jis gauna pajamas ar turi turto) teritorijoje, būtina viena iš šių procedūrų:
  • Lietuvos teismo sprendimo pripažinimas ir leidimas jį vykdyti užsienio valstybės teritorijoje, arba
  • Lietuvos teismo sprendimo pateikimas vykdymui į kitą valstybę (jeigu tam yra atitinkamos sąlygos).
Sprendimų pripažinimo ar vykdymo tvarką nustato:
  • Europos Sąjungos teisės aktai;
  • tarptautinės daugiašalės sutartys (konvencijos);
  • tarptautinės dvišalės sutartys.

Dažniausiai kyla klausimų dėl sprendimo pripažinimo ir vykdymo užsienyje tvarkos – kokius dokumentus pateikti, į kokią užsienio valstybės instituciją kreiptis, kokiais teisės aktais remtis ir pan. Pagrindinę informaciją rasite šiame tinklalapyje. Ji parengta pagal galiojančius teisės aktus bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos specialistų sukauptą bendradarbiavimo su kitomis valstybėmis praktiką.

Pažymime, kad Lietuvos institucijų tarpininkavimas pateikiant prašymus į užsienio valstybes dėl sprendimo pripažinimo ir vykdymo nėra numatytas (išskyrus pagal dvišales sutartis), todėl sprendimo vykdymu suinteresuoti asmenys prašymą kartu su reikiamais dokumentais turi pateikti tiesiogiai kompetentingoms užsienio valstybių institucijoms.

Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais siekiant sprendimų pripažinimo ir vykdymo užsienio valstybėje gali būti tikslinga pasinaudoti praktikuojančių teisininkų (advokatų) paslaugomis. Jei Jūsų finansinė padėtis sunki, yra galimybė kreiptis ir dėl nemokamos teisinės pagalbos užsienyje (apie sąlygas ir tvarką dėl nemokamos teisinės pagalbos skaitykite čia).

1. Sprendimų pripažinimas ir vykdymas Europos Sąjungos valstybėse narėse
1.1 Sprendimų pripažinimo ir vykdymo tvarka Europos Sąjungoje pagal Reglamentą Nr. 44/2001
1.2 Sprendimo vykdymas turint Europos vykdomąjį raštą
1.2.1 Kaip vykdyti teismo sprendimą Jungtinėje Karalystėje?
1.2.2 Kokia tvarka ir kam pateikti dokumentus dėl sprendimo pripažinimo ir vykdymo Airijoje?
1.2.3 Kaip vykdyti teismo sprendimą Švedijoje (turint Europos vykdomąjį raštą)?
1.3 Sprendimų pripažinimas ir vykdymas išlaikymo prievolių srityje pagal Reglamentą Nr. 4/2009
1.4 Sprendimų pripažinimas ir vykdymas dėl santuokos nutraukimo ir tėvų pareigų pagal Reglamentą Nr. 2201/2003

2. Sprendimo pripažinimas ir vykdymas ne Europos Sąjungos valstybėse

2.1 Norvegijoje, Islandijoje, Šveicarijoje – pagal Lugano konvenciją
2.2 Dėl išlaikymo prievolių Australijoje, Norvegijoje, Šveicarijoje, Turkijoje, kt. – pagal 1973 m. Hagos konvenciją
2.3 Ukrainoje, Baltarusijoje, Rusijoje, Moldovoje, Kazachstane, Uzbekistane, Azerbaidžane, Kinijoje, Turkijoje, Armėnijoje – pagal dvišales sutartis

3. Sprendimo pripažinimas ir vykdymas užsienyje nesant teisinio pagrindo (JAV, Kanadoje, kt.)
 
 

Informacija atnaujinta 2012-09-06
Ministro darbotvarkė
Ministerijos įvykiai
 
Politinės partijos
Veiklos prioritetai
Teisingumo ministerijos
              biudžeto suvestinė
Teisėkūros iniciatyvos
Teisinio reguliavimo
              stebėsena
Teisinė pagalba (VGTP)
Neliečiamojo kapitalo               valdymas
Nukentėjusių nuo
              nusikaltimų asmenų fondas
Veiklos efektyvumo
              rodikliai
 
 
RSS prenumerataRSS
 
Logo
      
Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius
Kodas: 188604955
Tel. (8 5) 266 29 81
Faks. (8 5) 262 59 40
El. paštas: rastine@tm.lt
© Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 2009
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.