Logo
          2018 m. gruodžio 19 d., trečiadienis
Pagrindinis Puslapio žemėlapis Print RSS Neįgaliems LT EN FB
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Naujienos
Tarptautinis bendradarbiavimas
Korupcijos prevencija
Klausiate - atsakome
Asmens duomenų apsauga


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klausimai - Kokiais atvejais steigiamo arba įsteigto juridinio asmens pavadinime galima vartoti valstybės pavadinimą „Lietuvos Respublika“ arba „Lietuva“?ok Kokiais atvejais steigiamo arba įsteigto juridinio asmens pavadinime galima vartoti valstybės pavadinimą „Lietuvos Respublika“ arba „Lietuva“?
Nuo 2009 m. birželio 27 d. Teisingumo ministerija neišduoda leidimų, susijusių su valstybės pavadinimo vartojimu juridinio asmens, jo filialo arba jo atstovybės pavadinime.

Ar steigiamo arba įsteigto juridinio asmens pavadinime galima vartoti oficialų valstybės pavadinimą „Lietuvos Respublika“ arba trumpąjį valstybės pavadinimą „Lietuva“ tikrina:
 1. Juridinių asmenų registro tvarkytojas, kai jam tiesiogiai teikiami dokumentai ir duomenys;
 2. Teisingumo ministerija, kai jai teikiami politinės partijos, jos filialo ar atstovybės, religinės bendruomenės, bendrijos ar centro, jų filialo ar atstovybės dokumentai ir duomenys;
 3. Notaras, kai jam teikiami steigiamo ar įsteigto juridinio asmens dokumentai ir duomenys.
Oficialusis valstybės pavadinimas „Lietuvos Respublika“ gali būti vartojamas, jeigu juridinis asmuo steigiamas arba įsteigtas pagal Lietuvos Respublikos įstatymą ar, jeigu įstatymuose numatyta, kitą teisės aktą, taip pat kai valstybės institucija priima atitinkamą teisės aktą dėl viešojo juridinio asmens steigimo.

Jeigu steigiamo arba įsteigto juridinio asmens, juridinio asmens filialo ar atstovybės pavadinime ketinama vartoti trumpąjį valstybės pavadinimą „Lietuva“, steigiamas arba įsteigtas juridinis asmuo turi atitikti bent vieną iš šių sąlygų:
 1. juridinio asmens, kurio pavadinime jau vartojamas Lietuvos vardas, visas pavadinimas su skiriamaisiais žodžiais perkeliamas į kito jo steigiamo arba įsteigto juridinio asmens, kurio vienintelis steigėjas ar dalyvis yra šis juridinis asmuo, pavadinimą;
 2. juridinio asmens, kurio pavadinime jau vartojamas Lietuvos vardas, visas pavadinimas su skiriamaisiais žodžiais perkeliamas į šio juridinio asmens steigiamo arba įsteigto filialo arba atstovybės pavadinimą;
 3. juridinis asmuo, kurio pavadinime jau vartojamas Lietuvos vardas, keičia pavadinimą;
 4. juridinis asmuo ne mažiau kaip pusėje Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų yra įsteigęs filialus ar atstovybes;
 5. juridinio asmens filialą, atstovybę steigia ar yra įsteigęs užsienio juridinis asmuo ar kita organizacija;
 6. užsienio juridinis asmuo ar kita organizacija steigia juridinį asmenį arba yra juridinio asmens dalyvis ir jo pavadinime Lietuvos vardą vartoja kartu su steigėjo ar dalyvio pavadinimu;
 7. juridinio asmens steigėjai ar dalyviai yra ne mažiau kaip 3 Lietuvoje įsteigti juridiniai asmenys;
 8. juridinio asmens steigėjai ar dalyviai yra ne mažiau kaip 30 fizinių asmenų;
 9. steigiamas arba įsteigtas juridinis asmuo pavadinime Lietuvos vardą vartoja norėdamas nurodyti geografinę Lietuvos teritorijos dalį, kurioje jis veiks ar veikia, ir tai yra įtvirtinęs savo steigimo dokumentuose;
 10. juridinis asmuo yra tradicinė Lietuvos religinė bendruomenė, bendrija ar centras, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtas juridinis asmuo ar kita valstybės pripažinta religinė bendrija.

Informacija atnaujinta 2012-08-28
Ministro darbotvarkė
Ministerijos įvykiai
 
Politinės partijos
Veiklos prioritetai
Teisingumo ministerijos
              biudžeto suvestinė
Teisėkūros iniciatyvos
Teisinio reguliavimo
              stebėsena
Teisinė pagalba (VGTP)
Neliečiamojo kapitalo               valdymas
Nukentėjusių nuo
              nusikaltimų asmenų fondas
Veiklos efektyvumo
              rodikliai
 
 
RSS prenumerataRSS
 
Logo
      
Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius
Kodas: 188604955
Tel. (8 5) 266 29 81
Faks. (8 5) 262 59 40
El. paštas: rastine@tm.lt
© Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 2009
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.