Logo
          2018 m. gruodžio 17 d., pirmadienis
Pagrindinis Puslapio žemėlapis Print RSS Neįgaliems LT EN FB
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Naujienos
Tarptautinis bendradarbiavimas
Korupcijos prevencija
Klausiate - atsakome
Asmens duomenų apsauga


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klausimai - Kaip pilnametystės sulaukusiam asmeniui pasikeisti vardą ir (arba) pavardęok Kaip pilnametystės sulaukusiam asmeniui pasikeisti vardą ir (arba) pavardę
Asmens vardo ir pavardės keitimo pagrindus ir tvarką nustato Asmens vardo, pavardės ir tautybės keitimo taisyklės, patvirtintos teisingumo ministro 2001 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 111 (toliau – Taisyklės).

Vardo ir pavardės keitimo pagrindai

Taisyklių 10 punkte nurodyta, kad pareiškėjui leidžiama keisti vardą, jeigu pasirinktas vardas atitinka jo lytį, neprieštarauja gerai moralei ir Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai. Pažymėtina, kad prie viešosios tvarkos valstybėje priskirtinos valstybinės kalbos vartojimo ir apsaugos taisyklės. Atsižvelgiant į tai, naujai pasirenkamas vardas turi būti užrašytas lietuviškais rašmenimis ir pagal lietuvių kalbos taisykles.

Taisyklių 11 punkte išvardinti pavardės keitimo pagrindai. Pavardę keisti leidžiama, jeigu pareiškėjas turi pavardę, kuri žemina jo orumą ar yra nepatogi vartoti; nori turėti tėvų, senelių, prosenelių ar kitų protėvių pavardę; nori turėti patėvio (pamotės), buvusio globėjo (rūpintojo) pavardę; turi pavardės formą, neatitinkančią jo lyties; dalyvauja liudytojų apsaugos programoje; pasikeitė pavardę užsienio valstybėje; nori susitrumpinti pavardę, jeigu ta pavardė tradicinėje vartosenoje turi trumpesnį, nepriesaginį, variantą. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad Taisyklių 13 punkte numatyta, jog norint pasikeisti pavardę tuo pagrindu, kad turima pavardė žemina pareiškėjo orumą ar yra nepatogi vartoti, kaip nauja pavardė gali būti pasirenkama tik tėvų, senelių, prosenelių ar kitų protėvių pavardė.

Vardo ir pavardės keitimo tvarka

Pagal Taisyklių 19 punktą dėl vardo ir pavardės pakeitimo turėtumėte kreiptis į savo deklaruotos gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigą ir pateikti nustatytos formos prašymą, taip pat kitus žemiau nurodytus dokumentus. Civilinės metrikacijos įstaigai taip pat turi būti pateikiamas galiojantis Jūsų asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ar tinkamai patvirtina jo kopija (tinkamais dokumentais laikomi Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė), paskutinio Jums įrašyto civilinės būklės akto liudijimo originalas, pavyzdžiui, santuokos liudijimas. Jeigu turite nepilnamečių vaikų ir pageidaujate, kad Jūsų naujai įgyti asmenvardžiai būtų įrašyti nepilnamečio vaiko gimimo įraše ir jo pagrindu išduodamame gimimo liudijime, civilinės metrikacijos įstaigai taip pat turėtų būti pateikiamas šio nepilnamečio vaiko gimimo liudijimo originalas.

Kartu pastebėtina, kad tais atvejais, kai pareiškėjas negali į civilinės metrikacijos įstaigą atvykti asmeniškai, prašymą ir kitus dokumentus galima pateikti per atstovą. Užsienio valstybėje gyvenantys asmenys į civilinės metrikacijos įstaigą gali kreiptis per konsulinę įstaigą.

Galiojantys teisės aktai pareiškėjui nesuteikia teisės pasirinkti bet kokios norimos pavardės. Pasirenkama pavardė turi būti susijusi su pareiškėju. Kaip nurodyta Taisyklių 5.3 punkte, kreipdamasis dėl pavardės pakeitimo, kartu su prašymu turite pateikti dokumentus, įrodančius Jūsų prašymo pagrįstumą, t. y. dokumentus, įrodančius Jūsų ryšį su pageidaujama įgyti pavarde. Pavyzdžiui, jeigu turima pavardė keičiama į tėvų, senelių, prosenelių ar kitų protėvių pavardę, civilinės metrikacijos įstaigai turėtumėte pateikti dokumentus, įrodančius, kad kažkuris iš Jūsų protėvių turėjo Jūsų pageidaujamą įgyti pavardę. Pavyzdžiui, jeigu pageidaujate įgyti senelės ikisantuokinę pavardę, civilinės metrikacijos įstaigai reikėtų pateikti toliau išvardintus civilinės būklės aktų registravimo liudijimus arba tinkamai patvirtintas jų kopijas: Jūsų gimimo liudijimą, tėvų santuokos liudijimą, kuriame būtų galima matyti, kokia buvo Jūsų mamos ikisantuokinė pavardė, taip pat Jūsų mamos gimimo liudijimą ir senelių santuokos liudijimą, iš kurio būtų galima matyti, kokia buvo senelės ikisantuokinė pavardė. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad Taisyklių 13 punkte numatyta, jog keičiant pavardę Taisyklių 11.6 punkte nustatytu pagrindu, pagal kurį pareiškėjui leidžiama turimą pavardę keisti į patėvio (pamotės) ar buvusio globėjo (rūpintojo) pavardę, turi būti pateikiamas patėvio (pamotės) ar buvusio globėjo (rūpintojo) rašytinis sutikimas. Detaliai įvertinę Jūsų prašymą ir kartu su juo pateiktus dokumentus, civilinės metrikacijos įstaigos darbuotojai gali paprašyti pateikti papildomų, šiame rašte nenurodytų dokumentų.

Kartu paaiškiname, kad priėmusi Jūsų prašymą ir įvertinusi kitus susijusius dokumentus, civilinės metrikacijos įstaiga, vadovaudamasi Taisyklių nuostatomis, kreipsis į Teisingumo ministeriją, siūlydama pakeisti Jūsų asmenvardžius arba jų nekeisti. Teisingumo ministerija, gavusi civilinės metrikacijos įstaigos pateiktus dokumentus, nuspręs, ar pritarti pateiktam siūlymui. Civilinės metrikacijos įstaiga, gavusi Teisingumo ministerijos nuomonę dėl Jūsų pateikto prašymo, informuos Jus apie asmenvardžių pakeitimo procedūros užbaigimą.

Už vardo ar (ir) pavardės pakeitimą imama 12 eurų dydžio valstybės rinkliava. Ji mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (Valstybinė mokesčių inspekcija turi surenkamąsias sąskaitas aštuoniuose Lietuvoje veikiančiuose bankuose). Įmokos kodas priklauso nuo to, į kurią civilinės metrikacijos įstaigą kreipiamasi.

Išsamiau apie vardo ir (ar) pavardės keitimo procedūrą ir pateikiamiems dokumentams taikomus reikalavimus: http://bit.ly/24kzn7l .

Prašymo forma

 

Informacija atnaujinta 2016-06-02
Ministro darbotvarkė
Ministerijos įvykiai
 
Politinės partijos
Veiklos prioritetai
Teisingumo ministerijos
              biudžeto suvestinė
Teisėkūros iniciatyvos
Teisinio reguliavimo
              stebėsena
Teisinė pagalba (VGTP)
Neliečiamojo kapitalo               valdymas
Nukentėjusių nuo
              nusikaltimų asmenų fondas
Veiklos efektyvumo
              rodikliai
 
 
RSS prenumerataRSS
 
Logo
      
Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius
Kodas: 188604955
Tel. (8 5) 266 29 81
Faks. (8 5) 262 59 40
El. paštas: rastine@tm.lt
© Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 2009
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.