Logo
          2018 m. gruodžio 17 d., pirmadienis
Pagrindinis Puslapio žemėlapis Print RSS Neįgaliems LT EN FB
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Naujienos
Tarptautinis bendradarbiavimas
Korupcijos prevencija
Klausiate - atsakome
Asmens duomenų apsauga


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notaro pareigoms užimtiLietuvos Respublikos teisingumo ministerija skelbia viešą konkursą notaro pareigoms užimti Druskininkų savivaldybėje (1 vieta).
Asmuo, pageidaujantis dalyvauti konkurse, privalo Teisingumo ministerijai pateikti:

1. prašymą dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
3. dokumentą, patvirtinantį, kad pretendentas turi trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, atitinkančią Europos Tarybos kalbų mokymosi turinio aprašų „Aukštumos“ lygį (išskyrus asmenis, nurodytus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, 10 punkte), ir jo kopiją;
4. teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą) patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
5. dokumentą, patvirtinantį mokslo laipsnio suteikimą, jei asmuo yra socialinių mokslų teisės krypties daktaras, habilituotas daktaras, ir jo kopiją;
6. dokumentą, patvirtinantį ne mažesnį kaip penkerių metų teisinio, pedagoginio ar mokslinio darbo stažą, arba dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo ne mažiau kaip dvejus metus buvo kandidatu į notarus (asesoriumi), ir jo kopiją;
7. pažymą, kad neturi sveikatos sutrikimų, dėl kurių negalėtų atlikti notaro pareigų, ir pažymą apie teistumą;
8. išsamų gyvenimo aprašymą;
9. užpildytą nustatytos formos pretendento notaro pareigoms užimti anketą, kuri gali būti pildoma vietoje, pateikus prašymą asmeniškai arba siunčiama kartu su prašymu registruotu laišku. Anketą galite rasti Viešo konkurso notaro pareigoms užimti nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1R-34, 1 priede, internetiniame puslapyje www.lrs.lt.
Jeigu dalyvauti konkurse pageidauja kandidatas į notarus (asesorius), jis turi pateikti Notarų rūmų prezidiumo nutarimą apie kandidato į notarus (asesoriaus) notaro praktikos atlikimą.
Jeigu dalyvauti konkurse pageidauja notaras, jis turi pateikti Notarų atestacijos komisijos nutarimą dėl jo vykdytos atestacijos.
Pretendentas prašymą ir dokumentus Teisingumo ministerijai gali pateikti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu būdu (prašymas leisti dalyvauti konkurse turi būti pasirašytas elektroniniu parašu). Jeigu prašymas siunčiamas registruotu laišku arba elektroniniu būdu, tai pateikiamos dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu pateiktos dokumentų kopijos nėra patvirtintos, pretendentas privalo pateikti dokumentus konkurso dieną jam praneštu laiku.

Prašymai dalyvauti konkurse ir dokumentai priimami iki 2016 m. spalio 28 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje, 212 kab., Gedimino pr. 30, Vilnius.

Išsamesnės informacijos apie konkursą notaro pareigoms užimti prašome teirautis tel. (8 5) 266 2952, 266 2858.


Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija skelbia viešą konkursą notaro pareigoms užimti Kauno miesto savivaldybėje (1 vieta).
Asmuo, pageidaujantis dalyvauti konkurse, privalo Teisingumo ministerijai pateikti:

1.
prašymą dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
3. dokumentą, patvirtinantį, kad pretendentas turi trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, atitinkančią Europos Tarybos kalbų mokymosi turinio aprašų „Aukštumos“ lygį (išskyrus asmenis, nurodytus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, 10 punkte), ir jo kopiją;
4. teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą) patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
5. dokumentą, patvirtinantį mokslo laipsnio suteikimą, jei asmuo yra socialinių mokslų teisės krypties daktaras, habilituotas daktaras, ir jo kopiją;
6. dokumentą, patvirtinantį ne mažesnį kaip penkerių metų teisinio, pedagoginio ar mokslinio darbo stažą, arba dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo ne mažiau kaip dvejus metus buvo kandidatu į notarus (asesoriumi), ir jo kopiją;
7. pažymą, kad neturi sveikatos sutrikimų, dėl kurių negalėtų atlikti notaro pareigų, ir pažymą apie teistumą;
8. išsamų gyvenimo aprašymą;
9. užpildytą nustatytos formos pretendento notaro pareigoms užimti anketą, kuri gali būti pildoma vietoje, pateikus prašymą asmeniškai arba siunčiama kartu su prašymu registruotu laišku. Anketą galite rasti Viešo konkurso notaro pareigoms užimti nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1R-34, 1 priede, internetiniame puslapyje www.lrs.lt.
Jeigu dalyvauti konkurse pageidauja kandidatas į notarus (asesorius), jis turi pateikti Notarų rūmų prezidiumo nutarimą apie kandidato į notarus (asesoriaus) notaro praktikos atlikimą.
Jeigu dalyvauti konkurse pageidauja notaras, jis turi pateikti Notarų atestacijos komisijos nutarimą dėl jo vykdytos atestacijos.
Pretendentas prašymą ir dokumentus Teisingumo ministerijai gali pateikti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu būdu (prašymas leisti dalyvauti konkurse turi būti pasirašytas elektroniniu parašu). Jeigu prašymas siunčiamas registruotu laišku arba elektroniniu būdu, tai pateikiamos dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu pateiktos dokumentų kopijos nėra patvirtintos, pretendentas privalo pateikti dokumentus konkurso dieną jam praneštu laiku.

Prašymai dalyvauti konkurse ir dokumentai priimami iki 2016 m. spalio 24 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje, 212 kab., Gedimino pr. 30, Vilnius.

Išsamesnės informacijos apie konkursą notaro pareigoms užimti prašome teirautis tel. (8 5) 266 2952, 266 2858.Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija skelbia viešą konkursą notaro pareigoms užimti Šiaulių miesto savivaldybėje (1 vieta).

Asmuo, pageidaujantis dalyvauti konkurse, privalo Teisingumo ministerijai pateikti:

1. prašymą dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
3. dokumentą, patvirtinantį, kad pretendentas turi trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, atitinkančią Europos Tarybos kalbų mokymosi turinio aprašų „Aukštumos“ lygį (išskyrus asmenis, nurodytus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, 10 punkte), ir jo kopiją;
4. teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą) patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
5. dokumentą, patvirtinantį mokslo laipsnio suteikimą, jei asmuo yra socialinių mokslų teisės krypties daktaras, habilituotas daktaras, ir jo kopiją;
6. dokumentą, patvirtinantį ne mažesnį kaip penkerių metų teisinio, pedagoginio ar mokslinio darbo stažą, arba dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo ne mažiau kaip dvejus metus buvo kandidatu į notarus (asesoriumi), ir jo kopiją;
7. pažymą, kad neturi sveikatos sutrikimų, dėl kurių negalėtų atlikti notaro pareigų, ir pažymą apie teistumą;
8. išsamų gyvenimo aprašymą;
9. užpildytą nustatytos formos pretendento notaro pareigoms užimti anketą, kuri gali būti pildoma vietoje, pateikus prašymą asmeniškai arba siunčiama kartu su prašymu registruotu laišku. Anketą galite rasti Viešo konkurso notaro pareigoms užimti nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1R-34, 1 priede, internetiniame puslapyje www.lrs.lt.

Jeigu dalyvauti konkurse pageidauja kandidatas į notarus (asesorius), jis turi pateikti Notarų rūmų prezidiumo nutarimą apie kandidato į notarus (asesoriaus) notaro praktikos atlikimą.

Jeigu dalyvauti konkurse pageidauja notaras, jis turi pateikti Notarų atestacijos komisijos nutarimą dėl jo vykdytos atestacijos.

Pretendentas prašymą ir dokumentus Teisingumo ministerijai gali pateikti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu būdu (prašymas leisti dalyvauti konkurse turi būti pasirašytas elektroniniu parašu). Jeigu prašymas siunčiamas registruotu laišku arba elektroniniu būdu, tai pateikiamos dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu pateiktos dokumentų kopijos nėra patvirtintos, pretendentas privalo pateikti dokumentus konkurso dieną jam praneštu laiku.

Prašymai dalyvauti konkurse ir dokumentai priimami iki 2016 m. birželio 20 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje, 212 kab., Gedimino pr. 30, Vilnius.

Išsamesnės informacijos apie konkursą notaro pareigoms užimti prašome teirautis tel. (8 5) 266 2952, 266 2858.


Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija skelbia viešą konkursą notaro pareigoms užimti Šalčininkų rajono savivaldybėje (1 vieta).

Asmuo, pageidaujantis dalyvauti konkurse, privalo Teisingumo ministerijai pateikti:

1. prašymą dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
3. dokumentą, patvirtinantį, kad pretendentas turi trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, atitinkančią Europos Tarybos kalbų mokymosi turinio aprašų „Aukštumos“ lygį (išskyrus asmenis, nurodytus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, 10 punkte), ir jo kopiją;
4. teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą) patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
5. dokumentą, patvirtinantį mokslo laipsnio suteikimą, jei asmuo yra socialinių mokslų teisės krypties daktaras, habilituotas daktaras, ir jo kopiją;
6. dokumentą, patvirtinantį ne mažesnį kaip penkerių metų teisinio, pedagoginio ar mokslinio darbo stažą, arba dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo ne mažiau kaip dvejus metus buvo kandidatu į notarus (asesoriumi), ir jo kopiją;
7. pažymą, kad neturi sveikatos sutrikimų, dėl kurių negalėtų atlikti notaro pareigų, ir pažymą apie teistumą;
8. išsamų gyvenimo aprašymą;
9. užpildytą nustatytos formos pretendento notaro pareigoms užimti anketą, kuri gali būti pildoma vietoje, pateikus prašymą asmeniškai arba siunčiama kartu su prašymu registruotu laišku. Anketą galite rasti Viešo konkurso notaro pareigoms užimti nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1R-34, 1 priede, internetiniame puslapyje www.lrs.lt.

Jeigu dalyvauti konkurse pageidauja kandidatas į notarus (asesorius), jis turi pateikti Notarų rūmų prezidiumo nutarimą apie kandidato į notarus (asesoriaus) notaro praktikos atlikimą.

Jeigu dalyvauti konkurse pageidauja notaras, jis turi pateikti Notarų atestacijos komisijos nutarimą dėl jo vykdytos atestacijos.

Pretendentas prašymą ir dokumentus Teisingumo ministerijai gali pateikti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu būdu (prašymas leisti dalyvauti konkurse turi būti pasirašytas elektroniniu parašu). Jeigu prašymas siunčiamas registruotu laišku arba elektroniniu būdu, tai pateikiamos dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu pateiktos dokumentų kopijos nėra patvirtintos, pretendentas privalo pateikti dokumentus konkurso dieną jam praneštu laiku.

Prašymai dalyvauti konkurse ir dokumentai priimami iki 2016 m. birželio 8 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje, 212 kab., Gedimino pr. 30, Vilnius.

Išsamesnės informacijos apie konkursą notaro pareigoms užimti prašome teirautis tel. (8 5) 266 2952, 266 2858.


DĖMESIO!

Notaro kvalifikacinio egzamino organizavimo ir vykdymo tvarką reglamentuoja Notaro kvalifikacinio egzamino nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-482 (teisingumo ministro 2010 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 1R-225 redakcija).

Notaro kvalifikacinio egzamino programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 11 (teisingumo ministro 2011 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 1R-18 redakcija.

Teisingumo ministerijoje gavus ne mažiau kaip 10 pretendentų prašymus laikyti notaro kvalifikacinį, notaro kvalifikacinį egzaminą organizuoja Notaro kvalifikacinio egzamino komisija.
 

Atgal
Ministro darbotvarkė
Ministerijos įvykiai
 
Politinės partijos
Veiklos prioritetai
Teisingumo ministerijos
              biudžeto suvestinė
Teisėkūros iniciatyvos
Teisinio reguliavimo
              stebėsena
Teisinė pagalba (VGTP)
Neliečiamojo kapitalo               valdymas
Nukentėjusių nuo
              nusikaltimų asmenų fondas
Veiklos efektyvumo
              rodikliai
 
 
RSS prenumerataRSS
 
Logo
      
Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius
Kodas: 188604955
Tel. (8 5) 266 29 81
Faks. (8 5) 262 59 40
El. paštas: rastine@tm.lt
© Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 2009
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.