Logo
          2018 m. gruodžio 19 d., trečiadienis
Pagrindinis Puslapio žemėlapis Print RSS Neįgaliems LT EN FB
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Naujienos
Tarptautinis bendradarbiavimas
Korupcijos prevencija
Klausiate - atsakome
Asmens duomenų apsauga


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisimintas pirmasis Nepriklausomos Lietuvos teisingumo ministras

2014-11-17Šiandien Teisingumo ministerijoje įvyko konferencija „Petras Leonas: politikas, mokslininkas, advokatas“, skirta šio garsaus teisininko 150-osioms gimimo metinėms paminėti.

Konferencijoje dalyvavo buvę teisingumo ministrai, Seimo nariai, Teisingumo ministerijai pavaldžių institucijų vadovai, teisės mokslininkai.

„Petrui Leonui, pirmajam Nepriklausomos Lietuvos teisingumo ministrui, teko nelengvas uždavinys – sukurti laisvos Lietuvos pirmuosius teisės aktus. Jis kartu su negausiais ministerijos teisininkais parengė Laikinąjį Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymą, rengė norminius aktus valstybės tarnybai, teisingumo institucijoms, pilietybės reikalams reglamentuoti“, - pažymėjo teisingumo ministras Juozas Bernatonis.

Pranešimus apie pirmojo Nepriklausomos Lietuvos teisingumo ministro, garsaus teisės mokslininko ir advokato P. Leono veiklą skaitė pirmasis atkurtos Nepriklausomos Lietuvos teisingumo ministras profesorius hab. dr. Pranas Kūris, M. Romerio universiteto profesorius hab. dr. Saulius Katuoka ir Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentas dr. Haroldas Šinkūnas.

Jie savo pranešimuose akcentavo žinomo prieškario teisininko P. Leono nuopelnus kuriant Nepriklausomos Lietuvos teisės aktus, ugdant jaunųjų teisininkų kartą, atskleidė jo principingumą ir padorumą.

„Norėčiau pacituoti garsaus teisininko Mykolo Romerio žodžius, pasakytus apie Petrą Leoną: „Jis buvo teisės ir teisingumo apaštalas Lietuvoje“ , - savo kalboje sakė buvęs teisingumo ministras P. Kūris.

Petras Leonas gimė 1864 m. lapkričio 16 d. Marijampolės apskrityje. Nepaisant ūkininko tėvo ir mamos norų išleisti jį į kunigus, P. Leonas 1889 m. baigė Maskvos universiteto Teisės fakultetą. Jame apgynė disertaciją „Visuomenė ir privatinė ūkinė gamybos organizacija“, gavo už ją teisės mokslų kandidato laipsnį.

1906 m. P. Leonas grįžo į Lietuvą, apsigyveno Kaune ir ėmė verstis advokato praktika. 1907 m. buvo išrinktas į antrąją Rusijos valstybės Dūmą nuo Suvalkų krašto.

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, P.Leonas buvo vienas Draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti steigimo iniciatorių, išrinktas Centro komiteto nukentėjusiems dėl karo šelpti nariu. Gavęs žinią, kad 1918 Lietuvos Taryba Vilniuje paskelbė Lietuvą nepriklausoma valstybe, jis 1918 metų pavasarį grįžo iš Rusijos į Lietuvą ir ėmė talkinti Valstybės Tarybai jai rengiant įvairius teisės aktus.

1918 m. lapkričio 11 d. P. Leonas buvo paskirtas teisingumo ministru pirmojoje Nepriklausomos Lietuvos Vyriausybėje. Juo P. Leonas buvo ir antrojoje Mykolo Sleževičiaus vadovaujamoje Vyriausybėje iki 1919 m. kovo 5 d. Vėliau jis dar buvo ketvirtojoje M. Sleževičiaus Vyriausybėje vidaus reikalų ministru.

Petrui Leonui, pirmajam Nepriklausomos Lietuvos teisingumo ministrui, teko padėti pamatus tolesnei teisingumo sistemos veiklai Lietuvoje nesant nei specialistų, nei lėšų. Bet jo pastangomis per labai trumpą laiką buvo parengtas Laikinasis Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymas. P. Leono pastangomis buvo parengti Savivaldybės, Steigiamojo Seimo rinkimų, Draugijų, Spaudos, Pasų, Lietuvos pilietybės ir Svetimšalių įstatymai.

1920 m. Kaune įkūrus aukštąją mokyklą, vėliau universitetą, P. Leonas savo likusį gyvenimą paskyrė mokslui ir jaunosios teisininkų kartos ugdymui.

Facebook Twitter Google
Atgal
 
Naujienų paieška
Data nuo 
Data iki   
Žodžiai tekste
 
Ministro darbotvarkė
Ministerijos įvykiai
 
Politinės partijos
Veiklos prioritetai
Teisingumo ministerijos
              biudžeto suvestinė
Teisėkūros iniciatyvos
Teisinio reguliavimo
              stebėsena
Teisinė pagalba (VGTP)
Neliečiamojo kapitalo               valdymas
Nukentėjusių nuo
              nusikaltimų asmenų fondas
Veiklos efektyvumo
              rodikliai
 
 
RSS prenumerataRSS
 
Logo
      
Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius
Kodas: 188604955
Tel. (8 5) 266 29 81
Faks. (8 5) 262 59 40
El. paštas: rastine@tm.lt
© Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 2009
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.