Logo
          2018 m. gruodžio 19 d., trečiadienis
Pagrindinis Puslapio žemėlapis Print RSS Neįgaliems LT EN FB
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Naujienos
Tarptautinis bendradarbiavimas
Korupcijos prevencija
Klausiate - atsakome
Asmens duomenų apsauga


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siūloma sudaryti galimybę Lietuvos teismams kreiptis į EŽTT

2015-01-14Teisingumo ministerija siūlo ratifikuoti du Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolus.

Vyriausybės posėdyje pritarta ministerijos siūlymui kreiptis į prezidentę, kad Seimui būtų pateikti ratifikuoti Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolai.

Konvenciją papildantis protokolas Nr. 16 suteikia valstybių aukščiausiems teismams ir tribunolams teisę kreiptis į Europos Žmogaus Teisių Teismą (EŽTT) su prašymu pateikti patariamąją nuomonę dėl principinio klausimo, susijusio su Konvencijoje ar jos protokoluose įtvirtintų teisių ir laisvių aiškinimu bei taikymu.

"Įsigaliojus šiam protokolui, bus sudarytos teisinės prielaidos Lietuvoje Konstituciniam Teismui, Aukščiausiajam Teismui ir Vyriausiajam administraciniam teismui kreiptis į Strasbūro teismą konsultacijos, kai konkrečioje byloje reikės nustatyti, ar nebuvo pažeistos žmogaus teisės", - sako teisingumo ministras Juozas Bernatonis.

Įgyvendinant šią nuostatą, Teisingumo ministerija taip pat parengė ir Civilinio proceso, Baudžiamojo proceso kodeksų, Administracinių bylų teisenos įstatymo, Konstitucinio Teismo įstatymo bei Teismų įstatymo pataisų paketą, kuriuo bus sudarytos galimybės trims Lietuvos teismams kreiptis konsultacijos į EŽTT.

Konvenciją papildančio protokolo Nr. 15 nuostatomis siekiama pagerinti ir išlaikyti EŽTT darbo efektyvumą. Į Konvencijos preambulę įrašytas kertinis Konvencijos mechanizmo subsidiarumo principas bei jį atspindinti EŽTT praktikoje suformuota valstybių nuožiūros laisvės doktrina.

Be to, protokole Nr. 15 numatytos kelios svarbios naujovės: nuo 6 iki 4 mėnesių sutrumpėtų terminas, per kurį nuo paskutinio nacionalinio teismo sprendimo priėmimo turi būti paduota peticija EŽTT, atimama galimybė bylos šalims tam tikrais atvejais prieštarauti Strasbūro teismo kolegijos sprendimui perduoti bylą nagrinėti Didžiajai Kolegijai.

Šiuo metu protokolą Nr. 15 yra pasirašiusios 39 valstybės, o protokolą Nr. 16 - 16 valstybių.

Protokolas Nr. 15 įsigalios tik tada, kai visos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos susitariančios šalys išreikš savo sutikimą būti saistomos šio protokolo, o protokolas Nr. 16 įsigalios, kai bent 10 valstybių išreikš savo sutikimą.
__________________________

Daugiau skaitykite čiaAtgal
 
Naujienų paieška
Data nuo 
Data iki   
Žodžiai tekste
 
Ministro darbotvarkė
Ministerijos įvykiai
 
Politinės partijos
Veiklos prioritetai
Teisingumo ministerijos
              biudžeto suvestinė
Teisėkūros iniciatyvos
Teisinio reguliavimo
              stebėsena
Teisinė pagalba (VGTP)
Neliečiamojo kapitalo               valdymas
Nukentėjusių nuo
              nusikaltimų asmenų fondas
Veiklos efektyvumo
              rodikliai
 
 
RSS prenumerataRSS
 
Logo
      
Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius
Kodas: 188604955
Tel. (8 5) 266 29 81
Faks. (8 5) 262 59 40
El. paštas: rastine@tm.lt
© Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 2009
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.