Logo
          2018 m. balandžio 27 d., penktadienis
Pagrindinis Puslapio žemėlapis Print RSS Neįgaliems LT EN FB
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Naujienos
Tarptautinis bendradarbiavimas
Korupcijos prevencija
Klausiate - atsakome
Skaidrūs rinkimai


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J. Bernatonis: „Lietuva siekia proveržio užtikrinant žmogaus teisių apsaugą“

2014-09-12Teisingumo ministras Juozas Bernatonis šiandien susitiko su Lietuvoje viešinčiu Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT) pirmininku Dean Spielmann. Susitikime buvo aptartos Lietuvos teisės sistemos reformos, kurios būtinos siekiant įgyvendinti Europos žmogaus teisių Konvenciją nacionaliniu lygmeniu ir užkirsti kelią žmogaus teisių pažeidimams.

„Lietuvoje jau galime matyti teigiamus poslinkius įgyvendinant 2012 m. Braitono deklaracijoje įtvirtintą siekį įgyvendinti Europos Žmogaus teisų Konvenciją nacionaliniu lygmeniu. Atitinkamai tobuliname Lietuvos teisinę bazę, kad mūsų šalyje žmogaus teisių pažeidimų būtų kuo mažiau“, –susitikime kalbėjo teisingumo ministras J. Bernatonis.

Europos žmogaus teisių Konvencija – tai daugiašalė tarptautinė sutartis, kuri skirta žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugai Europoje. Pagrindinis Konvencijos įgyvendinimo garantas – EŽTT. 2012 m. balandį vykusioje aukšto lygio Braitono konferencijoje dėl EŽTT ateities, priimta deklaracija, kurioje akcentuojama Konvencijos įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu svarba ir šalys raginamos imtis atitinkamų priemonių.

Anot ministro, Lietuva ėmėsi aktyvių veiksmų spręsdama pagrindinius žmogaus teisių užtikrinimo Lietuvoje iššūkius. Vienas jų – per ilga teismo procesų trukmė. Be numatytų kompensacijų, sprendžiant šį klausimą siūlomos Baudžiamojo ir Civilinio proceso kodeksų pataisos – griežtesnių procesinių terminų ir elektroninių dokumentų naudojimo įteisinimas, išplėstas sąrašas bylų, kurias būtų leidžiama nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

Lietuva žengė ryžtingus žingsnius sprendžiant kitą svarbų klausimą – sulaikymo ir kalinimo sąlygų gerinimą. Liepą Vyriausybė patvirtino Lietuvos įkalinimo įstaigų modernizavimo planą, pagal kurį 2017-2022 m. Lietuvoje vietoj senųjų kalėjimų pradės veikti 5 nauji. Taip pat, kalinimo sąlygos bus gerinamos panaudojant Norvegijos finansinių mechanizmų paramą. Šiam tikslui Lietuvai skirti 9 mln. eurų.

Gerinant kalinimo sąlygas, sprendžiama ir kalėjimų perpildymo problema. Prieš keletą metų Lietuvos nacionalinę teisę papildė nauji ir pažangūs, Europos šalyse plačiai naudojami, probacijos taikymo ir vykdymo mechanizmai. Pradėjus dirbti naujais darbo metodais jau pastebimi teigiami rezultatai – padaugėjo asmenų, kurie sėkmingai baigia probaciją, vis mažiau nuteistųjų sugrįžta į įkalinimo įstaigas. Teisingumo ministerija taip pat jau yra parengusi kodekso pataisas, skirtas užtikrinti, kad už visuomenei nepavojingiems nusižengimus nebūtų skiriamos nepagrįstai ilgos įkalinimo bausmės.

J. Bernatonis susitikime taip pat pabrėžė, kad Lietuva, šių metų liepą pasirašydama Europos žmogaus teisių Konvenciją papildančius protokolus Nr. 15 ir Nr. 16, išreiškė tvirtą pritarimą Konvencijos sistemos pokyčiams.

Konvenciją papildantis Protokolas Nr. 16 suteiks valstybių aukščiausiems teismams ir tribunolams teisę kreiptis į EŽTT su prašymu pateikti patariamąją nuomonę dėl principinio klausimo, susijusio su Konvencijoje ar jos protokoluose įtvirtintų teisių ir laisvių aiškinimu bei taikymu. Ministras išreiškė viltį, kad bendradarbiaujant visiems aukščiausiems šalies teismams pasiruošimas protokolo Nr. 16 ratifikavimui Lietuvoje bus sklandus.

EŽTT yra pagrindinis Europos žmogaus teisių konvencijoje ir jos papildomuose protokoluose nustatytų teisių ir laisvių įgyvendinimo garantas. Teismas nagrinėja skundus fizinių asmenų, asmenų grupių bei nevyriausybinių organizacijų, teigiančių, kad pažeistos jų teisės ar laisvės, įtvirtintos Konvencijoje.
___________________________
Visą tekstą skaitykite čia.

Atgal
 
Naujienų paieška
Data nuo 
Data iki   
Žodžiai tekste
 
Ministro darbotvarkė
Ministerijos įvykiai
 
Politinės partijos
Veiklos prioritetai
Teisingumo ministerijos
              biudžeto suvestinė
Teisėkūros iniciatyvos
Teisinio reguliavimo
              stebėsena
Teisinė pagalba (VGTP)
Neliečiamojo kapitalo               valdymas
Nukentėjusių nuo
              nusikaltimų asmenų fondas
Veiklos efektyvumo
              rodikliai
 
 
RSS prenumerataRSS
 
Logo
      
Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius
Kodas: 188604955
Tel. (8 5) 266 29 81
Faks. (8 5) 262 59 40
El. paštas: rastine@tm.lt
© Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 2009
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.